Välfärd

Sektor Välfärd fokuserar på vuxna personer över 20 år. Sektorn samlar de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan för att stärka vuxna och äldres egna resurser så att det kan leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt under livets alla faser.

Inom sektorn finns fem verksamhetsområden:

  • Vård- och omsorgsboende och korttidsvård
  • Hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet
  • Funktionshindersomsorg och beroende
  • Myndighetsutövning
  • Kvalitet, stöd och utveckling

Inom sektorn arbetar drygt 1000 medarbetare inom verksamheter som exempelvis vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård, daglig verksamhet, rehabverksamhet, boendestöd, försörjningsenhet och beroendeverksamhet.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Kommun och politik