Projektmedel JAK medlemsbank

Har du idéer, visioner eller projekt som du vill förverkliga, men saknar startkapital? Om dina idéer ligger i linje med kommunens visionsarbete eller med lokala utvecklingsprogram kan vi hjälpa dig.
Kommunen stödspar i JAK medlemsbank – för att visioner ska bli verklighet.

JAK Medlemsbank bedriver bank- och folkbildningsverksamhet och är en idéburen kooperativ förening. JAK ägs och kontrolleras på ett demokratiskt vis av medlemmarna. Alla medlemmar behandlas lika.

JAK medlemsbank driver en bankverksamhet på räntefri grund. Den som sparar får ingen ränta och den som lånar betalar ingen ränta. En administrativ avgift för lånet tillkommer för låntagaren.

Stödsparande

Kommunen stödsparar i JAK medlemsbank för att kunna ge lån till lokala projekt som inte kan låna i en vanlig bank. Kommunen får ingen ränta på stödsparpengar, men vi samlar poäng som kan överlåtas till lokala projekt som stödjer utvecklingen av Söderhamn och är viktiga för bygden. Sparpoängen tillfaller alltså låntagaren i form av ett lån. Det är banken, inte stödspararna, som tar kreditrisken.

Kriterier för lån

För att kunna låna i JAK måste låntagaren vara medlem. Låneavgiften är densamma för alla medlemmar och grundar sig på lånesumman och antalet år lånet är upplagt på.

För att få nyttja poäng från kommunens stödsparkonto i JAK gäller:

  • Stödspar är endast för organisationer som har sitt säte inom Söderhamns kommun.
  • Organisationen ska bedriva samhällsnyttig verksamhet utan enskilt vinstsyfte och med demokratisk ägarstruktur, alternativt för småföretagare i en uppstartsfas.
  • Ett av följande kriterier ska uppfyllas:
    • Sparpoäng kan ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med kommunens visionsarbete och/eller med lokala utvecklingsprogram.
    • Sparpoäng kan ges till verksamheter vars syfte ligger i linje med målen för kommunens varumärkesarbete.
    • Sparpoäng kan även ges till verksamheter vars syfte är att skapa eller bibehålla arbetstillfällen

Vill du ta del av kommunens stödsparande?

Organisationer som vill nyttja kommunens stödspar ska anmäla detta tillsammans med en beskrivning av projektet till kommunstyrelsen. En projektbeskrivning och en kopia på JAK:s ansökningsblankett ska lämnas till kommunstyrelsen. Projektbeskrivningsmall kan du få från  kommunstyrelseförvaltningen.

Om organisationen uppfyller kriterierna ovan kan sökande vända sig till JAK medlemsbank som gör en sedvanlig kreditprövning.

Vid upprepade betalningspåminnelser från JAK till kredittagare samt vid kredittagares obestånd kan Söderhamns kommun, efter dialog med kredittagare för det specifika projektet, ta ut sina stödsparpengar från JAK.

JAK medlemsbank

En idéburen kooperativ förening med 37 000 medlemmar.

Föreningen driver bankverksamhet på räntefri grund. Inlåningen är drygt en miljard kronor, medlemslånen uppgår till 900 miljoner kronor.

Den som sparar får ingen ränta, den som lånar betalar ingen ränta.

En administrativ avgift för lånet tillkommer för låntagaren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn