Vad handlar valet om?

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Det är tre val som genomförs vart fjärde år och som sker samtidigt.

Val till riksdag

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete. Sveriges riksdag har 349 ledamöter.

Vid val till riksdagen röstar du med en gul valsedel.

Val till regionfullmäktige

I Sverige finns det 21 regioner. Regionerna styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande organ.

Söderhamns kommun tillhör Region Gävleborg. Region Gävleborg ansvarar för frågor inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Regionfullmäktige i Gävleborgs län har 75 ledamöter.

Vid val till regionfullmäktige röstar du med en blå valsedel.

Val till kommunfullmäktige

Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Exempel på vad en kommun ansvarar för är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg, . Kommunerna styrs av politiker som valts av medborgarna. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige i Söderhamns kommun har 49 ledamöter.

Vid val till kommunfullmäktige röstar du med en vit valsedel.

Senast uppdaterad: 4 maj 2022
Kommun och politik