Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som innehåller, eller består av ämnen som har farliga egenskaper. Det är därför viktigt att denna typ av fall hanteras på ett riktigt sätt. Farligt avfall omfattas därför av en mängd olika regler och lagar. Huruvida ett avfall räknas som farligt avfall eller inte framgår av avfallsförordning (2020:614).

Anteckningsskyldighet och rapportering till avfallsregister

Sedan tidigare finns en skyldighet att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten, vad som ska antecknas framgår i 6 kapitlet Avfallsförordning (2020:614).

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in de antecknade uppgifterna till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Mer information kring detta finns hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2020

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn