Dricksvatten på livsmedelsanläggning

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, därför finns särskilda regler som bland annat ska förhindra att vi blir sjuka av det dricksvatten vi använder. Till exempel finns det krav på att regelbundet ta prover om dricksvattnet används på en livsmedelsanläggning. Livsmedelsanläggningar som är anslutna till det kommunala dricksvattennätet behöver inte ta egna prover, eftersom det sköts av Söderhamn NÄRA. Du som har en livsmedelsanläggning ansluten till en egen brunn måste själv se till att ta prover på vattnets kvalitet.

Vad behöver jag göra om jag har en egen brunn?

Vad kostar det?

En anmälan om registrering kostar för närvarande 1 149 kr. Det är en engångsavgift som du betalar. Varje år kommer du sedan att få betala en avgift som baseras på vilken typ av vattentäkt du har och hur mycket vatten som produceras.

All provtagning av vattnet kostar också pengar. Provtagningen gör du via privata laboratorier, så priserna kan variera.

Hur fungerar provtagningen?

Du får själv ta kontakt med ett ackrediterat laboratorium. Att laboratoriet är ackrediterat betyder att det ska ha behörighet från SWEDAClänk till annan webbplats att utföra de analyser du behöver. Viktigt att tänka på är att du talar om för laboratoriet att vattnet ska analyseras enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.länk till annan webbplats Risken är annars att fel analyser görs och att provet bedöms enligt andra riktlinjer. Det beror på att det finns andra riktlinjer för privatpersoner som har egen brunn.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2021

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn