Uppläggning av massor

Om du har muddermassor eller annat material som du vill göra någonting med kan du ansöka om detta hos Bygg- och mljöförvaltningen. Beroende på halten av föroreningar i massorna så definieras massorna på olika sätt.

Riskbedömning

Verksamhetsutövaren ansvarar för att massorna som ska användas riskbedöms. Om massorna har en ringa föroreningsrisk ska anmälan göras till Bygg- och miljöförvaltningen. Om det är mer än ringa risk ska ansökan göras till länsstyrelsen. Om det är mindre än ringa risk för förorening behövs ingen anmälan.

Val av plats

Plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Anmälan/Ansökan

Ringa föroreningsrisk

Anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen görs om föroreningsrisken är ringa.
Blankett - Anmälan om uppläggning av massor
Blankett - Anmälan om att återvinna avfall för anläggningsändamål
Blankett - Anmälan om mellanlagring av icke-farligt avfall

Större föroreningsrisk

Om föroreningsrisken är mer än ringa ska ansökan göras till Länsstyrelsen. www.lansstyrelsen.se/gavleborglänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2020

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn