Uppläggning eller användning av massor

Om du har (avfallsmassor eller muddermassor) som du vill göra någonting med kan du ansöka om detta hos bygg- och mljöförvaltningen. Beroende på halten av föroreningar i massorna så ska anmälan/ansökan göras hos olika myndigheter .

Riskbedömning

Verksamhetsutövaren ansvarar för att massorna som ska användas riskbedöms. Om massorna har en ringa föroreningsrisk ska anmälan göras till bygg- och miljöförvaltningen. Om det är mer än ringa risk ska ansökan göras till länsstyrelsen.

Val av plats

Plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till ändamålet. Val av plats får inte orsaka olägenhet för människors hälsa och miljön.

Anmälan/Ansökan

Ringa föroreningsrisk

Anmälan till Bygg- och miljöförvaltningen görs om föroreningsrisken är ringa.
Blankett - Anmälan om uppläggning av muddermassor
Blankett - Anmälan om att återvinna avfall för anläggningsändamål

Större föroreningsrisk

Om föroreningsrisken är mer än ringa ska ansökan göras till Länsstyrelsen. www.lansstyrelsen.se/gavleborglänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2021

Kontakt Bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta handläggare vardagar kl. 8.00 - 9.30 via Kundtjänst 0270-75000.

Blanketter och handlingar skickas till:
Söderhamns kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
826 80 Söderhamn

Besöksadress: Kungsgatan 6
E-post: Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningschef
Herman Claesson
Tel 0270-751 36

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
Tel 0270-766 11

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn