Avgift för hemsjukvård

Avgiften för hemsjukvård är 300 kr/mån. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och kan reduceras om avgiftsutrymmet bedöms vara mindre än 300 kr/mån.

Du får ett individuellt avgiftsbeslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår.

Förbehållsbelopp

Med förbehållsbelopp menas det ekonomiska utrymme du ska få behålla för att klara dina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter (t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård mm).

Förbehållsbelopp för hemtjänst 2023

1. Förbehållsbeloppet är 6 470 kr/månad för ensamstående över 65 år.

2. Förbehållsbeloppet är 5 279 kr/person för sammanboende över 65 år.

3. För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 647 kr.

Om ditt ekonomiska utrymmet inte uppgår till det aktuella förbehållsbeloppet, ska vi reducera din omvårdnadsavgift.

Matkostnader ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet är därför uppräknat för att du som har matdistribution, bor på korttidsboende eller vistas på Klockarbo dagverksamhet ska kunna betala sin matavgift.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man). Fyll i en ansökan som lämnas till omvårdnadsnämndens arbetsutskott för beslut.

Senast uppdaterad: 5 januari 2023
Omsorg och stöd