Avgifter i vård- och omsorgsboenden

Omvårdnadsavgiften för stödinsatser på vård- och omsorgsboenden baseras på biståndsbeslutet din handläggare.

Här nedan kan du läsa mer om stödinsatser och avgifter.

Den sammanlagda omvårdnads­av­giften fastställs utifrån dina beviljade insatser.
För 2024 är den maximala omvårdnadsavgiften (inkl boservice) 2 575 kr per månad.

Avgiften för hemsjukvård ingår i omvårdnadsavgiften.

Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och kan reduceras, om ditt utrymme för att betala avgiften bedöms vara mindre.

Du får ett individuellt beslut där avgifter, inkomstuppgifter och förbehållsbelopp framgår.

Om båda personerna har hjälpinsatser får var och en ett eget biståndsbeslut. Även avgiften beräknas separat för var och en.

För gifta och registrerade partners beräknas underlaget för avgiften på hälften av den gemensamma inkomsten per person.

För övriga sammanboende beräknas underlaget för avgiften på din egen inkomst.

Vid sjukhusvistelse gör vi avdrag från 1:a dagen på omvårdnadsavgift och matabonnemang.

Vid annan frånvaro gör vi avdrag från och med 8:e dagen.

Med förbehållsbelopp menas ett ekonomiskt utrymme som varje person ska få behålla för sina levnadsomkostnader utöver hyra och omvårdnadsavgifter
(t ex måltider, kläder, hygien, möbler, hushållsel, hälso- och sjukvård m m).

Förbehållsbelopp i vård- och omsorgsboende 2024

  • Förbehållsbeloppet för ensamstående: 7 182 kr/mån
  • Förbehållsbelopp för tvåpersonshushåll (makar/sambo):
    5 932 kr/ person och månad
  • För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppet med 706 kr.

Om ditt ekonomiska utrymme inte uppgår till aktuellt förbehållsbelopp, ska vi minska omvårdnadsavgiften. Matabonnemanget ska betalas inom förbehållsbeloppet. Förbehållsbeloppet i vård- och omsorgsboende är därför uppräknat för att du som bor här ska kunna betala matabonnemanget.

Det är möjligt att individuellt begära en utökning av förbehållsbeloppet för varaktiga, fördyrade levnadsomkostnader (t ex god man, minderåriga barn). Fyll i en ansökan som lämnas till välfärdsnämndens arbetsutskott för beslut.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024