Omvårdnad 2.0 - utvecklingsplan för framtiden

Omvårdnadsnämndens utvecklingsplan för 2016 - 19 kallas Omvårdnad 2.0. Den beskriver hur nämnden kan ge verksamheten förutsättningar att uppfylla dina behov och nå förväntade effekter.

Omvårdnad 2.0

Omvårdnad 2.0 antogs i juni 2016 och har fokus på kund och värdebaserad styrning. Utgångspunkten är att ge dig som kund stöd för att klara dig själv och känna livskvalitet och trygghet i livets olika skeenden.

Omvårdnad 2.0 handlar bland annat om hur vi vill utveckla kvaliteten i våra verksamheter och möta framtida behov av olika boendeformer. Omvårdnadsnämnden har jobbat fram utvecklingsplanen med hjälp av underlag från enhetschefer och förvaltningsledning.

Stora utmaningar

Nämnden ser två stora utmaningar framöver, som anger inriktning för planen: Människor vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Av de som flyttar till vård- och omsorgsboenden kommer en övervägande andel att ha demenssjukdom.

Läs mer: Omvårdnad 2.0 - folder (PDF)

Många vill bo kvar hemma

För att du ska kunna bo kvar hemma så länge du vill behöver kommunen samverka med fastighetsägare, byggbolag och andra för att säkra ett attraktivt och bra utbud på bostäder för hela livet. Det handlar om tillgänglighetsanpassning, trygghet, med mera.

Kommunens strategi för Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre anger inriktningen för det arbetet.

Läs mer: Bostadsförsörjning - attraktivt boende för äldre

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019

Kontakt kvalitet och utveckling

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Marianne Undvall
0270-752 76
E-post: marianne.undvall@soderhamn.se

Socialt ansvarig samordnare
Camilla Furuström
0270-750 62
E-post: camilla.furustrom@soderhamn.se

Controller på omvårdnadsförvaltningen
Kristoffer Löfgren
0270-756 92
E-post: kristoffer.lofgren@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn