HVB - Hem för vård och boende

Om du behöver ett utökat stöd för att klara av bryta ett pågående missbruk finns möjlighet att ansöka om vård vid ett HVB-hem (hem för vård och boende). Det finns flera olika behandlingshem med olika inriktning på vården. Du ansöker om detta hos din socialsekreterare som utreder och bedömer behovet.

Sjövillan

Söderhamns kommun driver i egen regi behandlingshemmet Sjövillan. Vi vänder oss till män och kvinnor över 18 år med missbruksproblematik. Det finns totalt 10 platser. Verksamheten är bemannad dygnet runt och personalen består av 1 enhetschef/föreståndare samt 5 behandlingsassistenter.

Vårt arbete utgår från den personliga vårdplan som du upprättat tillsammans med din socialsekreterare. Oftast sker placeringen enligt socialtjänstlagen men du kan även under pågående LVM-vård (LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall) få komma till Sjövillan för att fullfölja din behandling.

Beroendebehandlingen sker i huvudsak vid Beroendecentrum som ligger i nära anslutning till Sjövillan.

Sjövillans behandling riktar sig till att stödja och motivera till förändring av hela din livssituation för att på så vis öka förutsättningarna för att efter behandlingstiden fortsätta leva ett nyktert/drogfritt liv. En fördel med att genomföra sin behandling i hemkommunen är att vi kan erbjuda ett samarbete med hälso- och sjukvården, kommunens arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedlingen etc. samtidigt som du kan upprätthålla ett umgänge med viktiga personer som kan fortsätta bidra med stöd till din nykterhet.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2022
Omsorg och stöd