Eklunda

Bild

Vård- och omsorgsboendet Eklunda i Stråtjära.

Vård- och omsorgsboendet Eklunda ligger i Stråtjära i kommunens västra del. Eklunda består av 26 hyreslägenheter med ett rum, kök, hygienrum. Lägenheterna är fördelade på tre avdelningar "Dungen", "Gläntan" och "Lunden".

Varje avdelning består av 8-9 lägenheter samt ett gemensamt matrum där du äter måltider. Två avdelningar är gruppboende för personer med demenssjukdom.

Det finns en gemensam matsal, samlingssal och ett antal rum för samvaro. Frisör och fotvårdare kommer regelbundet till Eklunda.

Postadress:
Kyrkvägen 43A
820 29 Stråtjära

Medarbetare

På boendet finns medarbetare inom omvårdnad dygnet runt. Vi arbetar nära dig som bor på avdelningen och äter lunch tillsammans med dig.

Dagtid vardagar finns sjuksköterskor i boendet. Kvällar och helger vänder vi oss vid behov till kommunens sjuksköterskerådgivning. Kommunens arbetsterapeut och fysioterapeut kommer hit vid behov.

Primärvården ansvarar för läkarinsatser och har utsett en läkare med ansvar för vårt boende.

Aktiviteter

På Eklunda anordnas aktiviteter av olika slag för att främja gemenskapen i vardagen. Aktiviteterna varierar och anpassas till de boendes behov och förmåga. Tillsammans firar vi högtider och anordnar ibland underhållning.

Andra aktiviteter är t ex festluncher, gudstjänster, gymnastik, sittdans, bingo, spel, musik. De boende har tillfälle till utevistelse i vacker natur och möjlighet att delta i trädgårdssysslor. Vår och sommar görs dagsutflykter med boende.

Individens behov i centrum - IBIC

Vi arbetar enligt ett individanpassat förhållningssätt, IBIC. Syftet är att du ska kunna behålla din identitet (vanor, intressen, m m) och behålla eller utveckla funktioner.

Läs mer: Om individens behov i centrum, IBIC

skiss över lägenhet
skiss över lägenhet
Senast uppdaterad: 13 oktober 2020
Omsorg och stöd