Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd?

Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd? Vilken typ av stöd kan du få?

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd avser dina personliga kostnader, alltså de pengar du behöver att leva för och betala dina löpande räkningar.

Ekonomiskt bistånd

Bistånd till livsföring i övrigt kan exempelvis handla om tandvård, glasögon eller spädbarnsutrustning.
Ekonomiskt bistånd kan även innefatta stödinsatser som förmedlingsmedel, det innebär att Socialtjänsten under en begränsad tid har hand om dina pengar och hjälper dig betala dina räkningar.
En annan stödinsats kan vara Råd & Stöd i din planering för sysselsättning. Dessa insatser utformas tillsammans med din handläggare i en handlingsplan.

Senast uppdaterad: 9 april 2021
Omsorg och stöd