Stöd till familjer och föräldrar

Vi erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer. Inga frågor är för stora eller små, och det är oftast bra att ta en tidig kontakt för att få hjälp.
Vi vill hjälpa er att hitta vägen som går framåt, även om den kan upplevas som krokig.

Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från kommunens sida.
Andra kräver att det sker en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att man får ta del av insatsen/verksamheten.

Senast uppdaterad: 10 maj 2022
Omsorg och stöd