Familjebehandling

Hos Familjeteamet finns familjebehandling för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. För att få en familjebehandling behöver du bli beviljad en insats från socialtjänsten.

Det finns två sätt att bli beviljad familjebehandling:

  • Anmälan – orosanmälan inkommer till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om utredning inleds utreder en socialsekreterare familjens situation och kan då bevilja en insats hos Familjeteamet.
  • Ansökan – du som har barn, 0-20 år, kan göra en ansökan om stöd. Ansökan görs till socialtjänstens mottagningsgrupp på 0270-750 00. Om utredning inleds utreder en socialsekreterare din familjesituation och kan då bevilja en insats hos Familjeteamet. Om din familj redan har kontakt med socialtjänsten kan du prata direkt med din socialsekreterare om att du önskar familjebehandling.

Familjebehandling är för de familjer som vill ha hjälp med:

  • Kommunikation och samspel
  • Rutiner och struktur
  • Konflikthantering och gränssättning
  • Att stärka relationer i familjen
  • Att hantera en uppkommen krissituation eller en påfrestande livssituation

Familjeteamet möter också familjer där det förekommit/förekommer en beroendeproblematik, våld eller psykisk sjukdom. Vi träffas hos Familjeteamets lokaler på Växelgatan 10 eller hemma hos familjen. Behandlingen sker på vardagar kl 08:00-17:00.

Hur länge en familj behöver hjälp och stöd varierar. Vanligtvis pågår en behandling omkring sex månader men kan också vara kortare eller längre.

Samtalen hos Familjeteamet är kostnadsfria.

Alla samtal dokumenteras och vi har tystnadsplikt. Om det dock framkommer ny information som gör oss oroliga för ett barn i familjen, har vi skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1 §.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2021
Omsorg och stöd

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn