Ekonomi och avgifter för insatser inom LSS, hemtjänst

Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Mat, resor och fritids-aktiviteter betalar du själv. Läs mer om hur du kan få ersättningar och bidrag och hur kommunens avgifter för hemtjänst och omvårdnad räknas fram.

Aktivitets- eller sjukersättning, handikappersättning och vårdbidrag ansöker du om hos Försäkringskassan.

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Telefon: 0771-524 524

Till Försäkringskassans webbplats: Försäkringskassan.se Länk till annan webbplats.

Här finns information om avgifter för hemtjänst eller vård- och omsorgsboenden i Söderhamns kommun.

Du kan inte räkna ut din exakta avgift med hjälp av informationen, men du ser vilka uppgifter din avgift grundar sig på och varför avgifter kan variera beroende på exempelvis din inkomst och förbehållsbelopp.

Läs mer: Avgifter och taxor inom stöd och omsorg

Pensionsmyndig­heten Länk till annan webbplats. kan hjälpa dig om du vill ansöka om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Försäkringskassan kan ge dig som är mellan 19 och 29 år aktivitetsersättning om din arbetsförmåga är nedsatt varaktigt (eller under minst ett år) med minst en fjärdedel.

Arbetsförmågan måste vara nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan.

Förlängd skolgång på grund av funktionshinder

Om du har ett funktionshinder som innebär att du måste förlänga din skolgång på grundskole- eller gymnasienivå har du rätt till aktivitetsersättning under tiden du studerar, utan att arbetsförmågan prövas.

Mer information

Det är Försäkringskassan som handlägger och utbetalar ersättningen.
Kontakta Försäkringskassan för mer information.

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Telefon: 0771-524 524

Till Försäkringskassans webbplats: Försäkringskassan.se Länk till annan webbplats.

Bostadstillägg kan du ha rätt till om du har ålderspension eller sjukersättning/aktivitetsersättning.

Dina möjligheter att få bostadsstöd beror på din inkomst, eventuell förmögenhet och bostadskostnad.

Det är Pensionsmyndigheten som beslutar om och utbetalar bostadstillägg för pensionärer.

Läs mer här: Pensionsmyndigheten om bostadstillägg Länk till annan webbplats.

Det är Försäkringskassan som handlägger och utbetalar handikappersättningen.

Du kan får handikappersättning under vissa förutsättningar, om du är sjuk eller funktionshindrad och behöver extra hjälp eller har merkostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder.

Det gäller från och med juli månad det år du fyller 19.

Kontakta Försäkringskassan:

Telefon: 0771-524 524

Webbplats: Försäkringskassan om handikappersättning Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan handlägger och utbetalar sjukersättning.

Du kan få det om du är mellan 30 och 64 år, om din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt med minst en fjärdedel.

Arbetsförmågan måste vara nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av fysisk eller psykisk prestationsförmåga.

Kontakta Försäkringskassan:

Telefon: 0771-524 524

Webbplats: Försäkringskassan om sjukersättning Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan utreder och utbetalar sjukersättning.

Vårdbidrag ges till dig som är förälder och vårdar ett sjukt barn eller barn med funktionsvariation eller har merkostnader utifrån barnets sjukdom eller funktionsvariation.

Ett krav är att barnet behöver särskild tillsyn och vård i minst sex månader eller att du har särskilda merkostnader på grund av barnets funktionsvariation.

Du kan få vårdbidrag från att barnet är nyfött till och med juni månad det år barnet fyller 19 år.

Kontakta Försäkringskassan:

Telefon: 0771-524 524

Webbplats: Försäkringskassan om vårdbidrag Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 20 juli 2020
Omsorg och stöd