Ekonomi och avgifter för insatser inom LSS och hemtjänst

Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Mat, resor och fritidsaktiviteter betalar du själv.

Avgifter hemtjänst, hemsjukvård och vård- och omsorgsboende

Du kan inte räkna ut din exakta avgift med hjälp av informationen, men du ser vilka uppgifter din avgift grundar sig på och varför avgifter kan variera beroende på exempelvis din inkomst och förbehållsbelopp.

Avgifter och taxor inom stöd och omsorg

Vill du söka bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd?
Kontakta Pensionsmyndig­heten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 april 2024
Omsorg och stöd