Överklaga biståndsbeslut

Sektor Välfärd arbetar med myndighetsutövning. De flesta beslut vi fattar om till exempel hemtjänst eller plats i vård- och omsorgsboende kan du överklaga.

Tänk på att du måste överklaga inom 3 veckor från då du tog emot beslutet.

Om du behöver hjälp med överklagan, kontakta din handläggare. Namn och kontaktuppgifter hittar du på ditt beslut.

Senast uppdaterad: 1 januari 2022

Kontakt sektor Välfärd

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Sektorchef
Jon Schöning
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Verksamhetschef
Ann-Catrine Norling
0270-751 79, 070-251 09 50
E-post: ann-catrine.norling@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn