Avlösarservice

Syftet med avlösarservice i hemmet är att föräldrar eller närstående ska bli tillfälligt avlösta i omvårdnadsarbetet kring dig som har en funktionsnedsättning.

Insatsen innebär att personen som är avlösare kommer till ditt hem och tillfälligt tar över ansvaret för tillsyn och omvårdnad. Ett individuellt anpassat stöd i vardagen ges för att den närstående ska få möjlighet till avkoppling, eller tid att ägna sig åt aktiviteter som du inte deltar i.

Hur går det till?

Insatsen innebär att personen som är avlösare kommer till ditt hem och tillfälligt tar över ansvaret för tillsyn och omvårdnad. Avlösning i hemmet kan utföras både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Avlösningen kan utföras under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Kontakta kundtjänst för mer information, 0270-750 00.

Läs mer här: Anhörigstöd och avlösning

Senast uppdaterad: 26 mars 2020

Kontakt sektor Välfärd

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Sektorchef
Jon Schöning
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Verksamhetschef
Ann-Catrine Norling
0270-751 79, 070-251 09 50
E-post: ann-catrine.norling@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn