Korttidstillsyn för skolungdomar

Korttidstillsyn för skolungdom är en förlängd fritidsverksamhet före och efter skoldagen, under lov och studiedagar.

Barn och unga med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre. Så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar som av olika skäl inte klarar sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.

Vem kan få korttidstillsyn?

Skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

För mer information kontakta kundtjänst, 0270-750 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020

Kontakt Omvårdnadsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Förvaltningschef
Jon Schöning
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Verksamhetschef
Ann-Catrine Norling
0270-751 79, 070-251 09 50
E-post: ann-catrine.norling@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn