Rådgivning och personligt stöd

Insatsen är ett komplement till sjukvårdens rehabilitering och habilitering. Du får stöd av personer med särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder.

Mer information

Regionens LSS-enhet på Sandvikens sjukhus.
Telefon: 026-27 80 00

Senast uppdaterad: 16 januari 2020