Rådgivning och personligt stöd

Insatsen är ett komplement till sjukvårdens rehabilitering och habilitering. Du får stöd av personer med särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder.

Mer information

Regionens LSS-enhet på Sandvikens sjukhus.
Telefon: 026-27 80 00

Senast uppdaterad: 16 januari 2020

Kontakt sektor Välfärd

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Sektorchef
Jon Schöning
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: jon.schoning@soderhamn.se

Verksamhetschef
Ann-Catrine Norling
0270-751 79, 070-251 09 50
E-post: ann-catrine.norling@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn