Ansökan eller anmälan om att få god man eller förvaltare

En myndig person som på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp att ta hand om sin ekonomi och bevaka sina intressen kan få hjälp av en god man eller förvaltare. Även närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man till dig.

Om du vill ha hjälp eller tror att någon annan behöver hjälp kan du antingen ansöka om god man eller göra en anmälan.

En ansökan gör du om du själv vill ha en god man eller om du är nära anhörig. Nära anhörig är du som är make/maka, sambo, förälder, barn, barnbarn eller syskon.

En anmälan gör du om du mött någon i din yrkesroll eller om du inte är nära anhörig, till exempel granne, vän eller bekant.

Det slutliga beslutet om godmanskapet eller förvaltarskap fattas av tingsrätten.

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare kan göras av den hjälpbehövande själv, make/sambo eller närmaste släktingar. Ansökan görs på särskild blankett som skickas till Hudiskvalls tingsrätt som beslutar om godmanskap eller förvaltarskap.

Blankett: Egen ansökan till tingsrätt om god man/förvaltare

Blankett: Ansökan från anhörig eller ställföreträdare till tingsrätt om god man /förvaltare

Skicka ansökan till: Hudiksvalls tingsrätt, Box 1073, 824 12 Hudiksvall

Om du i din yrkesroll tror att en person är i behov av en god man eller förvaltare kan du göra en anmälan. En anmälan kan också göras av dig som medmänniska som märkt att någon är i behov av hjälp. Anmälan görs på särskild blankett som skickas till överförmyndarnämnden.

Blankett: Anmälan till överförmyndarenheten avseende behov av god man eller förvaltare.

Skicka anmälan till: Överförmyndarnämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2020

Överförmyndarenheten

Telefon 0270- 75 000
Mån - tor kl 10.00 - 12.00

E-post ofn@soderhamn.se
Fax 0270 - 190 11

Postadress
Överförmyndarenheten
826 80 Söderhamn

Besöksadress
Rådhuset
Oxtorgsgatan 19

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn