Valbara utförare av hemtjänst

Du som har biståndsbeslut om hemtjänst kan välja vem som ska utföra hemtjänstinsatserna - Söderhamns kommuns hemtjänst eller en privat utförare.

Om du vill kan du välja en utförare för serviceinsatserna tvätt och städ, och en annan för övriga hemtjänstinsatser.

Alla hemtjänstutförare måste följa samma regler, lagar och riktlinjer. Söderhamns kommun granskar privata företag innan de blir godkända för att utföra hemtjänst.

Godkända utförare av hemtjänstinsatserna tvätt och städ

Följande utförare finns för tvätt och städ (information i PDF-format):

Söderhamns kommun

Faham service och utbildning AB

Godkända utförare av samtliga hemtjänstinsatser

Följande utförare finns för samtliga hemtjänstinsatser(information i PDF-format):

Söderhamns kommun

Faham service och utbildning AB

Kontakt med biståndshandläggare

Kommunens biståndshandläggare kan ge dig mer information inför ditt val av utförare. Du får kontakt med biståndshandäggare via kommunens Kundtjänst på telefon 0270-75 000.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2020

Kontakt Omvårdnadsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
Omvårdnadsförvaltningen
E-post: omvardnadsnamnden@soderhamn.se

Förvaltningschef
Anna-Karin Eklund
0270-750 39, 072-549 96 89
E-post: anna-karin.eklund@soderhamn.se

Verksamhetschef
Birgitta Löjdström
0270-752 64, 070-205 58 92
E-post: birgitta.lojdstrom@soderhamn.se


Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn