Intensiv hemrehabilitering (IHR)

Rehabiliteringspersonal ser in i kameran. 

Söderhamns kommuns IHR-team.

Intensiv hemrehabilitering, IHR, är ett teambaserat stöd som ökar möjligheten för dig att bevara din självständighet i vardagen.

Detta är intensiv hemrehabilitering

Intensiv hemrehabilitering, IHR, är rehabilitering i din hemmiljö där ett team med olika professioner jobbar tillsammans med dig för att nå dina mål.

Teamet ska vara ett stöd så att du kan fortsätta att utföra dina dagliga aktiviteter självständigt.

I IHR-teamet arbetar undersköterskor som har spetskompetens inom rehabilitering, tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut.

Vem kan få IHR?

IHR erbjuds dig som är 18 år och äldre i ordinärt boende och som:

  • har ansökt om nya eller utökade hemtjänstinsatser efter sjukhuseller
    korttidsvård
  • har fått utökade hemtjänstinsatser, men inte behövt sjukhus- eller
    korttidsvård
  • är motiverad att träna och öka sin självständighetsnivå utifrån de
    mål vi tillsammans tar fram.

Kontakt med IHR

Kundtjänst 0270–750 00

Elina Öhlander
Leg. arbetsterapeut, Söderhamns kommun
Telefon: 0270-750 72
E-post: elina.ohlander@soderhamn.se

Läs mer: Intensiv hemrehabilitering - folder (PDF) Pdf, 1.9 MB.

Senast uppdaterad: 3 juli 2024