Stöd till jour- och familjehem

Jour- och familjehem väldigt viktiga. Alla som tar på sig detta viktiga uppdrag ska känna sig trygga och uppleva att man får stöttning från socialtjänsten.
Vi vill ge er goda förutsättningar att ge stöd till de barn som inte kan bo hemma i sin grundfamilj.

Stödet består av flera delar

 1. Kontakt med ordinarie handläggare
  Du kan alltid vända dig till din ordinarie handläggare på socialtjänsten som är din närmaste kontaktperson. Detta är grunden i stödprogrammet.
 2. Handledning med psykoterapeut
  Via Familjeteamet har ni möjlihet att boka enskild tid med psykoterapeuten Carina Qvarnsved.
  Boka tid via vår e-tjänst, adress:
  e-tjanster.soderhamn.se/handledningstider Länk till annan webbplats.
 3. Råd och stödtelefon kvällar och helger
  Om det uppstår situationer där ni med kort varsel behöver prata och få råd kan ni under kvällar och helger ringa vår stödtelefon.
  (Dagtid vardagar ringer ni ordinarie handläggare/kontaktperson)
  Telefonnumret får ni via er familjehemshandläggare.
  Helgfria vardagar 16.00 – 20.00
  Lördagar 13.00 – 21.00
  Söndagar 13.00 – 20.00
  (Under semesterperioden vecka 25-32 gäller andra tider: Mån – tors kl 16–20.)
 4. Akut hjälp
  Om det uppstår en situation där ni behöver akut hjälp ska ni ringa 112.

Utbildningar till jour- och stödfamiljer

Utöver det stöd som redan beskrivits får ni också möjlighet att gå olika utbildningar, t.ex. Trygghetscirkeln. För att delta i utbildning - kontakta famijehemsstödjare.
Läs mer om våra utbildningar

Stödet till jour- och familjehem är ett samarbete mellan socialtjänstens familjehemsgrupp och socialtjänstens öppenvård, Familjeteamet.

Senast uppdaterad: 18 juli 2023
Omsorg och stöd