Nätverksmöte

Nätverket kring en person kan utgöra en ovärderlig resurs för förändring. Nätverksmötet syftar till att tillvarata dessa möjligheter. De som finns i en persons nätverk kanske oroar sig, har frågor och vill hjälpa till. Nätverksmötet stärker individer och familjer.

Nätverksmöten kan beröra nätverket runt barn, ungdomar och/eller vuxna där det finns behov av att prata tillsammans i en mer eller mindre svår situation. Till ett nätverksmöte kan en person eller en familj bjuda in sitt eget nätverk, så som familj, anhöriga, vänner, arbetskamrater, klasskamrater, grannar och yrkeshjälpare, för att diskutera aktuella frågor. Det kan vara både privata nätverk och professionella nätverk med kontakter inom olika myndigheter (socialtjänst, habilitering, sjukvård, etc).

Ett nätverksmöte kan variera i storlek från några få personer till fler. Genom ett nätverksmöte kan betydelsefulla personer i nätverket bli mer engagerade, få svar på sina frågor och gemensamt förstå hur de bäst kan vara till stöd.

Vem kan ha ett möte?

Alla medborgare i kommunen kan ha ett nätverksmöte. Du som person eller familj bjuder in, med hjälp av oss.

Nätverkslaget i Söderhamn

9 medarbetare arbetar med att planera och hålla nätverksmöten för medborgare i Söderhamns kommun.

Förberedelser

Alla nätverksmöten inleds med ett förmöte. I förmötet träffar du/din familj en eller två av våra nätverksledare. Vid förmötet får du information för att kunna ta ställning till om du vill bjuda in till ett nätverksmöte.

Inbjudan

Utifrån förmötet och önskemål som kommit fram skriver nätverksledarna en inbjudan och skickar ut till alla som behöver vara med på mötet.

I inbjudan framkommer kortfattat vad ett nätverksmöte är, vilka frågor som är viktiga för mötet, vilka som är inbjudna samt tidpunkt och plats för mötet. Inbjudan godkänns av dig som bjuder in, innan den skickas ut.

Nätverksmötet - Hur går det till?

Alla nätverksmöten blir olika, beroende på vilka och hur många som är inbjudna och de aktuella frågorna. Nätverksledarna finns med som opartiskt stöd och hjälp under hela mötet, så att det blir ett bra möte där alla som vill får möjlighet att både tala och lyssna.

Nätverksledarna finns även som stöd för nätverket för att prata om rätt saker och att föra processen framåt. Det vanliga är att mötet avslutas med att sammanfatta eventuella överenskommelser och boka tid för uppföljande möte.

Senast uppdaterad: 18 juli 2023
Omsorg och stöd