Åtgärder för att begränsa smittspridning

För att begränsa smittspridningen av covid-19 genomförs flera begränsande åtgärder inom våra kommunala verksamheter. Åtgärderna gäller till och med 24 januari men kan komma att förlängas.

Stäng meddelande

Bidragsbestämmelser ändras 2020

Kultur- och fritidsföreningar kan få olika typer av bidrag från kommunen till sin verksamhet. Bidragbestämmelserna ses just nu över - nya kommer att finnas på plats 2020. Fram tills dess gäller nuvarande regler.

Nya regler utifrån dagens verklighet

Reglerna som vi har i dag för kultur- och fritidsföreningar antogs 2001 utifrån de behov som då fanns. Nu ser verkligheten annorlunda ut. Andra typer av aktörer inom kultur- och fritidsområdet har dykt upp och vi behöver anpassa reglerna för bidrag utifrån dagens verklighet. Kultur- och idrottsföreningar, konstnärskollektiv, musikarrangörer och andra arrangörsgrupper är alla viktiga aktörer för ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen.

Vi vill att de nya reglerna ska vara aktuella, angelägna och fungera långsiktigt. Därför vill vi att arbetet med nya regler ska ske med öppenhet och insyn där alla inblandade känner sig delaktiga och där en mångfald av perspektiv får utrymme.

Sedan 2018 har vi arbetat med att ta fram nya regler för bidrag. Planen är att de nya reglerna ska antas under 2019 och börja gälla från och med 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2019

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn