Bidragsbestämmelser ändras

Kultur- och fritidsföreningar kan få olika typer av bidrag från kommunen till sin verksamhet. I oktober 2021 planerar vi ta beslut om nya bidragbestämmelser.

Nya regler utifrån dagens verklighet

Reglerna som vi har i dag för kultur- och fritidsföreningar antogs 2001 utifrån de behov som fanns då. Nu ser verkligheten annorlunda ut. Andra typer av aktörer inom kultur- och fritidsområdet har dykt upp och vi behöver anpassa reglerna för bidrag utifrån dagens verklighet. Kultur- och idrottsföreningar, konstnärskollektiv, musikarrangörer och andra arrangörsgrupper är alla viktiga aktörer för ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen.

Vi vill att de nya reglerna ska vara aktuella, angelägna och fungera långsiktigt. Därför vill vi att arbetet med nya regler ska ske med öppenhet och insyn där alla inblandade känner sig delaktiga och där en mångfald av perspektiv får utrymme.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2021

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn