Omvårdnadsnämndens föreningsbidrag

Har du en förening med aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning? Då kan kan söka bidrag. Senaste datum är 15 februari och 15 augusti - välkommen med din ansökan.

Ansökan

I ansökan ska det framgå vilken eller vilka aktiviteter sökande åtar sig att genomföra, och under vilken tid. Tillsammans med ansökan skickar du även en kopia av senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.

Ansökningsblankett kan du ladda ner här , 141.8 kB.
Du kan även hämta ansökningsblankett hos Kundtjänst på Faxholmsgatan 3.

Bidrag annonseras vid två tillfällen per år med sista ansökningsdatum den 15 februari och 15 augusti.

Ansökningarna behandlas av nämnden i mars och september månad och avser aktiviteter för kommande halvår eller år. 

Omvårdnadsnämnden ger bidrag till förening med aktiviteter som utvecklar social gemenskap, främjar friskvård eller trygghet och säkerhet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Bidrag fördelas till sökande föreningar vars aktiviteter omvårdnadsnämnden bedömer har bäst förutsättningar att uppnå syftet.

De aktiviteter som föreningen planerar ska vara öppna för alla äldre eller personer med funktionsnedsättning (inte enbart medlemmar).
Bidrag kan sökas av enskild förening eller av flera föreningar tillsammans i samordnad väntjänst.

Efter att din förening beviljas bidrag ska du rapportera genomförda aktiviteter och antal deltagare.
Blankett för rapportering skickas till föreningen samtidigt med bidragsbeslutet.

Du kan även ladda ner blanketten för återrapportering här , 216.7 kB.

Senast uppdaterad: 4 januari 2022

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn