Här kan du beställa betygskopior

Var gärna ute i god tid, vi har inte alltid möjlighet att hjälpa dig med kort varsel.


Fyll i namn på personen du vill beställa betyg för (dvs det namn personen hade när betyget utfärdades).

SKICKA BETYGET TILL:
Ange namn och adress dit betyget ska skickas. Fyll även i e-post och telefon så vi kan kontakta dig för eventuella följdfrågor.

Välj leverans via e-post eller brev * (obligatorisk)
Välj leverans via e-post eller brev


Välja om du vill ha betyget skickat som papperskopia med post eller som pdf-fil via e-post.
Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg