Program för Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Hälsobesök erbjuds enligt skollagen och är utformade enligt Socialstyrelsens vägledning.

Förskoleklass

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare, som erbjuds att delta
 • Överlämning/överföring av journal från barnhälsovården och upprättande av journal
 • Hälsofrågor elev
 • Undersökning av längd, vikt, syn och hörsel

Årskurs 2

 • Undersökning av längd och vikt
 • Samtal
 • Vaccination påfyllnadsdos mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsofrågor elev
 • Undersökning av längd, vikt och rygg

Årskurs 5

 • Vaccination HPV (humant papillomvirus), dos 1 höstterminen och dos 2 vårterminen.

Årskurs 7

 • Hälsouppgift från vårdnadshavare
 • Hälsofrågor elev
 • Undersökning av längd, vikt och rygg

Årskurs 8

 • Vaccination påfyllnadsdos stelkramp, difteri, kikhosta.

Årskurs 1, gymnasiet

 • Hälsouppgift från elev
 • Hälsosamtal
 • Undersökning av längd och vikt
 • Årskurs 1-3 gymnasiet, riktade undersökningar utifrån specifika frågeställningar eller gymnasieprogram.
Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg

Elevhälsa

Verksamhetschef för Elevhälsa
Eva-Britt Hartikainen
Tel: 0270-752 98
E-post: eva-britt.hartikainen@soderhamn.se

Kontakt med skolläkare sker genom skolsköterska

Telefonnummer till Elevhälsan

Bergviksskolan
0270-42 42 43
070-219 46 83

Mo skola
070-191 82 82

Norrtullskolan förskoleklass - årskurs 6
0270-750 84

Norrtullskolan årskurs 7-9
0270-757 61

Rosenvallskolan
070-191 82 82

Sandarne skola
0270-757 61

Stenbergaskolan
0270-755 30

Stentägtskolan
0270-751 56

Stråtjära skola
070-557 22 57

Stugsunds skola
0270-757 61

Trönö skola
070-191 82 82

Vågbroskolan
0270-750 94

Östra skolan
0270-751 56

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn