Föräldrasamverkan

Som föräldrar har du rätt till inflytande och delaktighet i verksamheten. Detta kan ske genom ömsesidigt utbyte av information och kommunikation mellan dig och medarbetarna i verksamheten.

Föräldrasamverkan kan också ske på andra sätt genom till exempel föräldramöten och i form av så kallade föräldraråd som finns vid respektive enhet. Information om hur respektive enhet arbetar med föräldrasamverkan finns på respektive förskolas och skolas webb.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg