Föräldrasamverkan

Som föräldrar har du rätt till inflytande och delaktighet i verksamheten. Detta kan ske genom ömsesidigt utbyte av information och kommunikation mellan dig och medarbetarna i verksamheten.

Föräldrasamverkan kan också ske på andra sätt genom till exempel föräldramöten och i form av så kallade föräldraråd som finns vid respektive enhet. Information om hur respektive enhet arbetar med föräldrasamverkan finns på respektive förskolas och skolas webb.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Pernilla Lund – verksamhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - verksamhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn