Försäkringar för barn och elever

Pojke med bruten arm i gips gör tummen upp.

Ditt barn som finns i barnomsorg eller skola är försäkrad genom kommunens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt alla dagar under året.

Anmälan av skada

Ansvaret att anmäla skada till försäkringsbolaget ligger hos dig som vårdnadshavare. Skadeanmälan görs till Länsförsäkringar Gävleborg.

Telefon: 026-14 75 00
E-post: GavleborgOlycksfall@LFgavleborg.se

Skolskjuts i samband med olycka

Då elev råkar ut för en olyckshändelse och har behov av att åka taxi till och från skolan beställer Du som vårdnadshavare själv taxiskjuts av försäkringsbolaget. OBS! Behovet av taxi ska vara styrkt med läkarintyg.

Om eleven, som har ordinarie skolskjuts, åker upphandlad skolskjuts (ej linjebuss) måste Du som vårdnadshavare själv meddela den ordinarie skolskjutsentreprenören (taxi) om att denna inte kan nyttjas på grund av olycksfallet.

Har du frågor om kommunens försäkring gällande barn och elever så är du välkommen att kontakta kommunens kontaktperson för försäkringar.

Kommunens försäkringsbolag, historik

Försäkringsbolag

Period

Brandförsäkringsverket

1965-01-01--1965-12-31

Uppgift saknas

1966-01-01--1971-12-31

Länsförsäkringar

1972-01-01--1973-12-31

Brandförsäkringsverket

1974-01-01--1978-12-31

Uppgift saknas

1979-01-01--1980-08-31

Brandförsäkringsverket

1980-09-01--1983-08-31

Uppgift saknas

1983-09-01--2000-07-31

Skandia/IF

2000-08-01--2001-07-31

Folksam

2001-08-01--2005-07-31

AIG

2005-08-01--2009-07-31

Chartis

2009-08-01--2010-12-31

Folksam

2011-01-01--2015-12-31

Protector

2016-01-01--2020-12-31

Länsförsäkringar Gävleborg

2021-01-01--


Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2021
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn