Skadad eller stulen egendom

Trasiga glasögon på asfalt.

Ibland är olyckan framme och barns och elevers glasögon går sönder när de är i förskola, förskoleklass, fritids och skola. Skolan ersätter skadade glasögon till elever med skolplikt om skadan skett under skoltid.

Ersättningen utgår med maximalt 399 kronor för skadade glasögonbågar och maximalt 800 kronor för skadade glasögonglas.

För att få ersättning måste ett kvitto från en optiker kunna visas upp. Ersättning utgår inte om det redan täcks av landstingets bidrag.

Noteras att kommunens olyckfallsförsäkring ersätter kostnader för skadade kläder och glasögon i de fall en olycksfallsskada lett till läkarbehandling.

Skadade kläder

Om olyckan skulle vara framme och något barns eller elevs kläder blir skadade under den tid barnet är i förskolan eller eleven i skolan så utgår ingen ersättning för detta.

Stulen egendom

Om något barns eller elevs egendom blir stulen under den tid som den vistas i förskolan eller skolan så utgår ingen ersättning för detta.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn