Förskola

Barn leker med klossar

I kommunen finns sammanlagt ett 20-tal förskolor som drivs både i kommunal och privat regi. Förskolan utgör det första steget i samhällets samlade utbildningssystem och arbetar enligt läroplanen för förskolan. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande.

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg samt utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Vem kan få en plats?

Barn har från 1 års ålder rätt till avgiftsbelagd förskola och utöver det garanteras alla 3-5-åringar avgiftsfri pedagogisk verksamhet i förskolan, 15 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Är du arbetssökande eller föräldraledig?

Ditt barn får gå i förskolan max 15 timmar per kalendervecka om du som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig - den så kallade 15-timmarsregeln.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2022
Utbildning och barnomsorg