15-timmarsregeln i förskolan

Tre illustrationer som visar ett barn, en klocka och en kalender.

Gäller dig som är arbetssökande eller föräldraledig. Här hittar du frågor och svar.

Varför införs 15-timmarsregeln?

Vi vill att alla i förskolan ska ha bra dagar, med god planerad verksamhet.

Vem gäller 15-timmarsregeln för?

Om någon av er som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig får barnen gå max 15
timmar per kalendervecka i förskolan från och med 1 april. Om ni vårdnadshavare bor i skilda hushåll
begränsas barnets tid enbart då barnet vistas hos dig som är arbetssökande eller föräldraledig.

Gäller det mig som arbetar deltid?

Oavsett omfattningen av ditt arbete (del- eller heltid) och oavsett när du arbetar (helger, kvällar o s v) så omfattas du inte av 15-timmarsregeln.

Gäller det mig som studerar?

Oavsett om du del- eller heltidsstuderar och oavsett när studierna sker (t ex dag, helg, kväll) så räknas du inte till gruppen som berörs av 15-timmarsregeln.

Gäller det mig som är sjukskriven?

Du som redan är arbetslös eller föräldraledig omfattas av 15-timmarsregeln om du blir sjukskriven. Undantag kan godkännas av förskolechef.

Gäller det mig som är nybliven förälder?

Om du har barn i förskolan och du föder ett syskon så börjar 15-timmarsreglen att gälla direkt. Förskolechefen kan medge undantag.

Hur fördelas dessa 15 timmar?

Vi rekommenderar tisdag – torsdag, max 5 timmar per dag. Önskemål om annan tid sker i samråd med din förskolechef.

Får mitt barn mat under dessa 15 timmar?

Ditt barn erbjuds mat om barnets tider är förlagd under förskolans ordinarie tider för måltider.

Finns det information på andra språk?

Ja, på information-soderhamn.se Länk till annan webbplats. finns information för dig som föredrar andra språk än svenska.

Kan jag spara tid?

Du kan inte spara tid om era ordinarie tider inte utnyttjas eller infaller på en helgdag.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Sektor barn och lärande

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn och utbildningsnämnden
Fax: 0270 - 411 60

Sektorchef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Vakant - verksamhetschef (förebyggande och främjande)

Pernilla Lund – enhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - enhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn