Ansök eller säg upp plats

Ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs via e-tjänst eller skriftligt på blankett. Ansökan till korttidstillsyn LSS 9:7 görs via Sektor Välfärd LSS-enhet.

Hur görs barnomsorgsansökan?

Vårdnadshavare gör ansökan om plats direkt via kommunens e-tjänst för barnomsorg genom att logga in med e-legitimation (bank-ID).

Om barnomsorgsansökan

Ansökan får lämnas sex månader innan plats önskas. Ansökan om överflyttning till annan förskola behandlas som en nyanmälan. Kötiden räknas från anmälningsdatumet.

Minst tre olika köalternativ måste anges till förskola och pedagogisk omsorg varav minst ett kommunalt alternativ. Om det inte finns plats på de önskade köalternativen erbjuds plats inom skäligt avstånd.

För att få ställa barn i barnomsorgskö får inte vårdnadshavaren ha en barnomsorgsskuld, det vill säga obetalda barnomsorgsfakturor.

Information om hur snabbt man kan få plats lämnas av ansvarig rektor.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Sektor barn och lärande

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn och utbildningsnämnden
Fax: 0270 - 411 60

Sektorchef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Vakant - verksamhetschef (förebyggande och främjande)

Pernilla Lund – enhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - enhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn