Ansök eller säg upp plats

Ansökan till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem görs via e-tjänst eller skriftligt på blankett. Ansökan till korttidstillsyn LSS 9:7 görs via Sektor Välfärd LSS-enhet.

Hur ansöker jag om plats?

Vårdnadshavare gör ansökan om plats via kommunens e-tjänst genom att logga in med e-legitimation (bank-ID).

Om ansökan till förskola

Ansökan får lämnas sex månader innan plats önskas. Ansökan om överflyttning till annan förskola behandlas som en nyanmälan. Kötiden räknas från anmälningsdatumet.

Minst tre olika köalternativ måste anges till förskola och pedagogisk omsorg varav minst ett kommunalt alternativ. Om det inte finns plats på de önskade köalternativen erbjuds plats inom skäligt avstånd.

För att få ställa barn i barnomsorgskö får inte vårdnadshavaren ha en barnomsorgsskuld, det vill säga obetalda barnomsorgsfakturor.

Information om hur snabbt man kan få plats lämnas av ansvarig rektor.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Utbildning och barnomsorg