Kö och placering i barnomsorgen

Plats i förskoleverksamhet erbjuds i tur och ordning och utgår från anmälningsdatum och det anmälda behovsdatumet. Kötiden räknas från anmälningsdatumet.

Så här turordnas barnomsorgskön

Om det inte finns plats på de önskade köalternativen erbjuds plats inom skäligt avstånd.

Om barnets vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats men vill stå kvar i kö måste en ny ansökan göras.

Om barnets vårdnadshavare tackar ja till plats som inte har sökts i förstahand kommer ansökan automatiskt att stå kvar till det första köalternativet. Anmälningsdatum behålls från den första ansökan.

Syskonförtur finns inte i barnomsorgsreglerna men barn som har syskon i förskolan och står i kö, ska så snart det är möjligt få plats på den förskola eller i pedagogisk omsorg där syskonet har plats, om vårdnadshavarna önskar det. OBS! Väntetiden kan variera mellan förskolor och mellan pedagogisk omsorg.

Barn som har plats i förskola eller pedagogisk omsorg överförs automatiskt till fritidshem den första vardagen i augusti, om inte platsen sägs upp.

Så här går barnomsorgsplacering till

Plats erbjuds i största möjliga mån efter behovsdatum dock senast inom fyra månader efter anmälan.

Ett placeringserbjudande skickas till barnets vårdnadshavare som ska besvaras inom två veckor. Har inte svar kommit inom två veckor tas köuppgifterna bort och platserbjudandet går till nästa barn i kö.

Placeringserbjudandet ska skrivas under av vårdnadshavare eller godkännas med e-legitimation (bank-ID). Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under innan barnet får sin plats.

Förskolan tar kontakt med vårdnadshavarna efter att de tackat ja till platsen. Detta sker på olika sätt vid förskolorna det kan ske genom telefonsamtal, brev, kort etc.

Närvaro i förskola och pedagogisk omsorg

För att få behålla plats i förskola eller i pedagogisk omsorg måste barnet närvara i förskola eller i pedagogisk omsorg. Undantag är semester, föräldraledighet i samband med semester eller sjukdom, minst 40 timmar under en kalandermånad. Inskolning måste ske när placering börjar (=placeringsdatum).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Pernilla Lund – verksamhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - verksamhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn