Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs via e-tjänst eller skriftligt på blankett av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad om barnet.

Uppsägningstiden är en månad och räknas från och med den dag uppsägningen mottagits av kommunen. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Byte av förskola

Barn som byter förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg inom Söderhamns kommun förs automatiskt över från den gamla enheten till den nya enheten och platsen ska inte sägas upp. Detta gäller under förutsättning att placeringarna är sammanhängande. Om barnet flyttar till en annan kommun behöver platsen i Söderhamn sägas upp.

Senast uppdaterad: 14 november 2022
Utbildning och barnomsorg