Val av förskola

Ansökan till förskola och pedagogisk omsorg får lämnas 6 månader innan plats önskas.

Vårdnadshavare har rätt att välja förskola. Tyvärr kan inte alltid kommunen tillgodose vårdnadshavares önskemål.

Minst tre olika köalternativ måste anges till förskola och pedagogisk omsorg varav minst ett kommunalt alternativ.

Om du fått en plats men inte är nöjd med denna eller av andra skäl vill byta förskola så görs en ny ansökan till den förskola eller pedagogisk omsorg som önskas.

Ansökan görs via e-tjänst eller skriftligt på ansökningsblankett.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg