Avgifter i förskola och fritidshem

Avgift betalas från och med barnets första placeringsdag och tas ut i 12 månader. Avgiften beräknas på skattepliktiga inkomster för ensamstående vårdnadshavare, gifta vårdnadshavare och sammanboende med barn oavsett om barnet/barnen är gemensamma.

Grundavgift

Månadsavgiften utgår ifrån antal barn i familjen som har plats samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad inkomst ska skriftligt anmälas före förändringen. Avgift betalas för innevarande månad.

För att få bruttoinkomsten per månad , ta din årsinkomst och dela med 12.

Kontroll av vårdnadshavarnas inkomster görs regelbundet, dels mot vårdnadshavarna själva och dels mot Skatteverket.

Avgiftsfri förskola

Från den 1 augusti det år barnet fyller 3 år och till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år har det rätt till avgiftsfri plats i förskola, under skolans läsårstider, 15 timmar per vecka. Barnets vistelsetid planeras i samråd med förskolan. Lunch ingår inte i den avgiftsfria förskolan.

För barn som har mer tid än 15 timmar per vecka reduceras avgiften med 15 timmar per vecka.

De 3–5-åringar som har en avgiftsfri förskoleplats och som har behov av mer tid, ansöker om avgiftsbelagd plats.

Ansökan avgiftsfri förskola

Ansökan görs via e-tjänst på kommunens webbplats eller skriftligt på blankett.

Avstängning från plats

Om avgiften inte betalas stängs barnet av från plats i förskola eller fritishem.

Avgiften gäller den 1 januari till den 31 december 2023.
Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 54 830 kronor.

1. Avgift förskola för barn 1–2 år

  • Barn 1: 3% av inkomsten – dock högst 1645 kr i månaden.
  • Barn 2: 2% av inkomsten – dock högst 1097 kr i månaden.
  • Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr i månaden.
  • Barn 4: Ingen avgift.

2. Avgift förskola för barn 3–5 år och fritidshem

  • Barn 1: 2% av inkomsten – dock högst 1097 kr i månaden.
  • Barn 2: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr i månaden.
  • Barn 3: 1% av inkomsten – dock högst 548 kr i månaden.
  • Barn 4: Ingen avgift.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet.
Barn 1 = yngsta barnet .
Barn 2 = näst yngsta barnet osv.

OBS! Barn som är 3 år får avgift enligt punkt 1 till och med den 31 juli och därefter är avgiften enligt punkt 2.

Senast uppdaterad: 26 januari 2023
Utbildning och barnomsorg