Underlag för avgift i förskola och fritidshem

Avgiften baseras på din inkomst. Avgiften betalas utifrån de skattepliktiga inkomster som barnets familj har och ändring görs via kommunens e-tjänst eller på blankett när familjens inkomst och/eller familjeförhållanden ändras.

Inkomstuppgift ska lämnas:

 • Innan barnets placering påbörjas
 • När familjens inkomst ändras
 • När familjeförhållandena ändras
 • Efter begäran från kommunen

Avgiftsgrundande inkomst är:

 • Inkomst av tjänst
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Skattepliktiga ersättningar
 • Skattepliktiga förmåner
 • Taxerad förvärvsinkomst
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Aktivitetsstöd
 • Sjukpenning
 • Sjukersättning / aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodes- och omkostnadsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • Pension (ej barnpension)
 • Skattepliktiga förmåner
 • Övriga i förekommande fall skattegrundande inkomster
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Utbildning och barnomsorg