Bergviks förskola

Förskolan ligger i centrala Bergvik i Söderhamns kommun, i anslutning till Bergviksskolan. Förskolan har tre avdelningar; Månen, Stjärnan och Solen.

Ort/kommundel: Bergvik
Besöksadress: Kolningsvägen 3
Storlek: Cirka 50 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Utomhusleken är en viktig del av vår pedagogik. Vi har en stor gård med gräsmattor och ett litet skogsparti, lekstugor, asfalterad cykelbana, balansstockar och däck, sandlådor, gungor, klättertorn med rutschkana, bärbuskar och fruktträd, samt en grillplats. Inomhusmiljön är anpassad så den kan förändras efter barnens behov, intressen, åldrar och utifrån prioriterade läroplansmål.

Att barnen får möjlighet att utveckla alla sina sinnen i en stimulerande lekmiljö är av stor vikt för barnens lärande. Vi har även närhet till idrottsplats, skog och vatten. Vi arbetar även aktivt med barnens inflytande och delaktighet, värdegrund, språkutveckling, intresse för matematikens grunder, skapande, nyfikenhet, samarbete, självkänsla och ansvarstagande.

Närheten till skolan gör att vi har tillgång till bibliotek, gymnastiksal och skolgård som vi använder regelbundet. Vi har samarbete med förskoleklassen, som vi besöker flera gånger inför de blivande förskoleklass barnens skolstart.

Alla avdelningar på förskolan arbetar mycket med värdegrund och barns inflytande.

När det gäller värdegrunden har Solen gjort en bild föreställande ett ”Doddohjärta”, skapad av barnens handavtryck och barnen har fått berätta hur de tycker att en bra kompis ska vara. Månen har haft ”Månenkompisar” där barnen har fått säga vad kompisarna är bra på. Stjärnan pratar på samlingar om vilka barn som är med och att de saknar de som är hemma.

När det gäller barns inflytande arbetar vi med val där barnen får välja mellan olika aktiviteter, till exempel om de vill vara inne eller ute, måla, läsa eller leka. Vi uppmuntrar också barnens egna förslag och försöker uppfylla deras önskemål. På Solen har barnen varit med och möblerat om och fick då vara med och bestämma hur det skulle bli.

Föräldramöten

Varje höst bjuder vi in till ett föräldramöte på kvällstid. På mötet informerar vi om vad som är på gång och föräldrarna har möjlighet att ställa frågor och uttrycka sina åsikter.

Föräldraråd

Rektor för förskolan och representanter från föräldragruppen träffas några gånger per år och diskuterar aktuella frågor som rör förskolan.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022
Utbildning och barnomsorg