Klossdammens förskola

Klossdammens förskola

Klossdammens förskola ligger i centralorten, söder om Söderhamnsån. Förskolan har en stor kuperad gård som inbjuder till lek och även närhet till skogen och en stor lekplats.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Medelpadsvägen 5
Storlek: Cirka 100 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

På vår förskola finns cirka 100 barn och 20 medarbetare. Förskolan är uppdelad i fem avdelningar och arbetar med barn i åldrarna 1-5 år.

Vi tänker att miljön är "den tredje pedagogen". Att anpassa miljön så att den stödjer arbetet med måluppfyllelse och utvecklingsarbete i förskolan. Genom entreprenöriellt lärande och Reggio Emilia-pedagogik har organisationen i huset anpassats så att de äldre barnens arbete kan vara pågående i process och att barnens arbeten och lek kan finnas kvar och pågå över längre tid.

Miljön för de yngre barnen anpassas till utmaningar och stimulans för det lilla barnets lärande. Att det finns utforskningsmöjligheter för det lilla barnet utan att vi behöver oroa oss för eventuella säkerhetsrisker.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) finns som stöd på förskolan.

  • Alla barn i vår verksamhet är trygga och nyfikna. De är fyllda av lust att ta reda på och undersöka det de är nyfikna på tillsammans med oss vuxna.
  • Barnen får använda sina intressen och sinnen för att bidra till ett lärande för livet.
  • Vår verksamhet ska bygga på ett lärande som grundar sig på barnens och pedagogernas förmåga att tillsammans skapa intressanta uppgifter som lär och utvecklar både barn och vuxna.

Föräldramöten

Föräldramöten hålls avdelningsvis på hösten och alla föräldrar är välkomna.

Föräldraråd

Föräldrarådet för vår förskola träffas två gånger per termin. Det består av 1-2 föräldrarepresentanter från varje avdelning och rektor. Minnesanteckningar förs på dessa möten och finns uppsatta på respektive avdelnings anslagstavla.

Barnråd

En gång i månaden träffar rektor för förskolan barnrådet. Ett barn från varje avdelning är med på mötet. Barnen har möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. På barnrådet pratar vi om miljö och hur man trivs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Klossdammens förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms.

Förskola
Avdelning Lingonet: 0270-754 64, 070-272 43 83
Avdelning Hallonet: 0270-754 66, 070-272 88 76
Avdelning Smultronet: 0270-754 67, 070-267 74 98
Avdelning Blåbäret: 0270-754 68, 070-278 24 12
Avdelning Björnbäret: 0270-754  69, 070-278 36 53

Ledning
Rektor Anneli Dahlberg: 070-200 60 59, anneli.dahlberg@soderhamn.se
Verksamhetschef förskola: 0270-758 84

Adress
Klossdammens förskola
826 80 Söderhamn

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn