Mårdens förskola

Vy från förskolan.

Mårdens förskola är belägen i centrala Söderhamn. Förskolan erbjuder plats för alla barn mellan 1–5 år, upp till 35 barn uppdelade på två avdelningar. Huvudman för förskolan är Norrtullkyrkan och förskolans verksamhet har en kristen profilering.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Styrmansgatan 4
Storlek: Cirka 35 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Fristående

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet, kontaktuppgifter hittar du på www.mardensforskola.se.länk till annan webbplats

Vår förskola har plats för 36 barn och har två avdelningar; Pärlan för de yngre barnen och Diamanten för de lite äldre. Förskolans verksamhet har en kristen profilering, det märks bland annat genom att vi använder bibelberättelser och sånger som utgår från kristen tro, i den del av verksamheten som inte är undervisning. På Mårdens förskola vill vi att barnens dagar ska genomsyras av kärlek och omsorg, glädje och lek, utveckling och lärande. Alla familjer, oavsett religion och livsåskådning, är varmt välkomna till oss!

Förskolans verksamhet har en kristen profilering, det märks bland annat genom att vi använder bibelberättelser och sånger som utgår från kristen tro, i den del av verksamheten som inte är undervisning. Vi uppmärksammar de kristna högtidernas betydelse och bakgrund. Vi tror att det är berikande och en trygghet för barn att vara i en miljö där den kristna tron utgör en naturlig del av livet, och att detta går hand i hand med den värdegrund som svensk förskola står för.

På Mårdens förskola lägger vi stor vikt vid det dagliga samtalet med dig förälder, och ser kommunikation och öppenhet som den bästa grunden i vårt samarbete kring barnet. Vi inbjuder till föräldramöte under hösten och erbjuder utvecklingssamtal på höst- eller vårterminen. Två årliga traditioner för hela familjen är luciafest i december och sommarfest i början av sommaren.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Barn- och utbildningsförvaltningen

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Pernilla Lund – verksamhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - verksamhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn