Nymåla förskola

Nymåla förskola

Välkommen till Nymåla förskola som ligger i Stugsund cirka tre kilometer utanför Söderhamn. Förskolan har nära till havet och bra bussförbindelser.

Ort/kommundel: Stugsund
Besöksadress: Nymålavägen 6
Storlek: Cirka 100 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Vår förskola ligger vackert belägen med skogen, strövområden, flera fotbollsplaner, sjön Färssjön och många andra spännande utflyktsmål i närområdet. Förskolegården har en varierad lekmiljö med stenar, skog och kuperad terräng.

Mycket tid tillbringas ute, både på gården och runt omkring i vår närmiljö, till exempel i skogen och lekparker.

Eftersom vår förskola ligger nära havet så har alla avdelningar namn med havstema;Tärnan, Fyren, Pricken, Ankaret och Trossen med totalt cirka 100 barn och 17 personal. Tärnan och Fyren har barn i åldrarna 1–3 år. Trossen, Ankaret och Pricken har barn i åldrarna 3–5 år.

Förskolan har nolltolerans av våld mot barn och har anmälningsplikt till socialtjänsten.

Hos oss ska barnen uppleva meningsfulla sammanhang, glädje, utmaningar och delaktighet som främjar vänskap och förebygger kränkningar.

Föräldramöten

Varje år hålls föräldramöte för föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan. Där presenteras personal och rektor för förskolan och information ges om organisationen, förskolans rutiner och verksamhet.

Föräldraråd

Föräldrarådet består av föräldrarepresentanter från varje avdelning på förskolan och rektor för förskolan. Föräldrarepresentanterna utses på föräldramötet. Rektorn bjuder in till föräldrarådet en gång per termin. Minnesanteckningar förs på varje möte och redovisas i form av protokoll som sätts upp i entrén på varje avdelning.

Barnråd

En gång i månaden träffar rektor för förskolan barnrådet. Barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Det handlar om barnens inflytande och rådet pratar om miljö och trivsel.

Samverkan med vårdnadshavare

Samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare sker genom:

  • Samtal vid lämning och hämtning av barnen
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Information och dokumentation synligt i hallen
  • Ibland skickas informationsblad hem från förskolan.


Samverkan med skolan

Mot slutet av vårterminen samarbetar vi med skolan för att övergången till förskoleklass för blivande sexåringarna ska gå så bra som möjligt. Barnen får besöka skolan och träffa personalen, äta i matsalen och träffa de äldre barnen.

Vi samarbetar med grundskolan, gymnasiet och högskolan som har praktikanter hos oss. I Söderhamns kommun får alla som går i årskurs 8 prova på att praktisera. Praktikperioden mynnar ut i en företagsmässa på Kulturens hus.


Förskolenätverk

Nymåla förskola ingår i ett förskolenätverk. I varje grupp ingår pedagoger från olika förskolor som träffas 2–3 gånger/termin för att diskutera förhållningssätt och arbetssätt i förskolan. Det handlar om att inspirera varandra, utbyta erfarenheter och ideer samt diskutera pedagogiska ämnen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021
Utbildning och barnomsorg

Kundtjänst

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms.

Förskola
Avdelning Tärnan: 072-551 19 01
Avdelning Fyren: 072-549 94 48
Avdelning Pricken: 072-550 96 67
Avdelning Ankaret: 072-713 02 24
Avdelning Trossen: 072-551 42 37

Ledning
Rektor Pia Birgersson: 070-213 35 72, pia.birgersson@soderhamn.se
Verksamhetschef förskola: 0270-7‌58 84

Adress
Nymåla förskola
826 80 Söderhamn

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn