Rosenvalls förskola

Rosenvalls förskola har ett lantligt läge i Söderala 7 kilometer väster om centralorten i Söderhamns kommun. Förskolan byggdes 1975 men de nuvarande lokalerna man är i idag är sedan 1997.

Ort/kommundel: Söderala
Besöksadress: Bersvägen 24
Storlek: Cirka 75 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Vår förskola finns i två byggnader och består av tre avdelningar. Rosen och Violen är för barn 1–3 år och avdelningen Bläckfisken är för barn 3–5 år. Vi har ett 70-tal barn på förskolan och 13 medarbetare.

Personalen är utbildad i utomhuspedagogik och Reggio Emilia pedagogik och detta genomsyrar arbetet i förskolan. Vi värnar om barnens lek och formar inom- och utomhusmiljön efter barnens ålder och intressen. Vi har närhet till gymnastiksal, skolbibliotek och natur.

På vår förskola är leken viktig. I den bearbetar barnen sina upplevelser, ges möjligheten att prova olika roller och utvecklar sin fantasi. Det skapar empatiska, nyfikna och kreativa barn. Barnen lär sig regler och turtagning i både den fria och den vuxenstyrda leken.

För de yngre barnen är det viktigt att barnen får utforska sin omvärld i en trygg miljö. Barnen ska genom alla sina sinnen få upplevelser och utmaningar. Verksamheten formas utifrån barngruppen och utifrån det enskilda barnet. Vi möter alla barn där de befinner sig i sin utveckling.

Alla avdelningar på förskolan arbetar mycket med värdegrund och barns inflytande.

Föräldramöten

Minst en gång per termin bjuder förskolans pedagoger in till ett föräldramöte. På mötet informerar pedagogerna om vad som är på gång på förskolan och vårdnadshavare och förskolans personal samverkar för att utveckla förskolans verksamhet.

Föräldraråd

Rektor för förskolan och representanter från föräldragruppen träffas några gånger per år och diskuterar aktuella frågor som rör förskolan. Syftet är att ge möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller trivsel, arbetsmiljö och barnens lärande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Rosenvalls förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms.

Förskola
Avdelning Rosen: 070-536 71 21
Avdelning Violen: 070-536 77 74
Avdelning Bläckfisken: 070-536 77 15
Avdelning Krokodilen: 070-308 10 41

Ledning
Rektor Karin Öst: 073-063 20 79, karin.ost@soderhamn.se
Verksamhetschef förskola: 0270-7‌58 84

Adress
Rosenvalls förskola
Bersvägen 24
826 61 Söderala

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn