Stentägtens förskola

Stentägtens förskola ligger i den södra delen av centralorten Söderhamn i bostadsområdet Klossdammen. Närmaste granne är Stentägtskolan.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Gamla Sandarnevägen 8
Storlek: Cirka 50 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal 

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

Vår förskola byggdes 1988 och under 2018 färdigställdes en större till- och ombyggnation. På vår förskola finns 50 barn och cirka 10 personal. Förskolan är uppdelad i fyra åldersindelade lärgrupper. Vi har en stor gräsplan utanför husknuten och ett skogsområde intill att utforska.

Vår vision och verksamhetsidé är att varje dag ge möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Barnen får utforska många aktiviteter som till exempel naturorientering, matematik, språklekar, skapande, rörelseglädje och experiment. Leken får ta plats då leken är en viktig del i vår verksamhet och ger barnen möjligheter att bearbeta upplevelser, fantisera och pröva nya färdigheter. I leken utvecklas känslan för samarbete och demokrati.

Rummen på förskolan utvecklas och förändras allteftersom barnen utvecklar olika projekt. Som grund i vår planering av verksamheten används styrdokument och läroplan. Pedagogerna anpassar verksamheten utifrån barnets behov och intressen och är måna om att skapa goda relationer med varje barn. En dag på Stentägtens förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för barnet oavsett ålder.

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) finns som stöd på förskolan.

Alla avdelningar på förskolan arbetar mycket med värdegrund och barns inflytande.

Föräldramöten

Föräldramöten hålls avdelningsvis på hösten och alla föräldrar är välkomna.

Föräldraråd

Föräldrarådet träffas två gånger per termin. Det består av 1-2 föräldra-representanter från varje avdelning och rektor för förskolan. Minnesanteckningar förs på dessa möten och sätts upp på anslagstavlan på respektive avdelning.

Barnråd

En gång i månaden träffar rektor för förskolan barnrådet. Totalt fem barn är med på mötet. Två från Väderkvarnen och tre från Rackarberget. Barnen ska få möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Det handlar om barnens inflytande och rådet pratar om hur man trivs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Stentägtens förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till förskolan via telefon eller sms.

Förskola
Stentägtens förskola:  0270-754 02 eller 072-539 57 63

Ledning
Rektor Anneli Dahlberg: 070-200 60 59, anneli.dahlberg@soderhamn.se
Verksamhetschef förskola: 0270-758 84

Adress
Stentägtens förskola
826 80 Söderhamn

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn