Utterns förskola

Välkommen till Utterns förskola som ligger centralt i Söderhamn och har nyrustade, rymliga och ljusa lokaler.

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn
Besöksadress: Styrmansgatan 4
Storlek: Cirka 80 barn
Typ: Förskola
Driftsform: Kommunal

Anmälan av frånvaro och sjukanmälan

Kontakta ditt barns avdelning direkt för att anmäla frånvaro eller sjukanmäla barnet.

 På vår förskola finns cirka 40 barn på avdelningen Uttern och 8 personal. På avdelningen Sälen finns ca 40 barn och 8 personal.

I lokalerna finns rum för både mys och kreativitet, vi har bland annat ett eget litet bibliotek och ett byggrum. I nära anslutning till förskolan finns en lekpark. Vi har gångavstånd till närliggande utemiljöer med våtmarker och skogspartier där det finns mycket att utforska. Det centrala läget ger en kort promenad till stadsbiblioteket vilket är en uppskattad utflykt.

Vår pedagogik är Reggio Emilia-inspirerad vilket innebär att verksamheten utgår ifrån barnens tankar och idéer. Vi strävar efter att alla barn ska få en bra start i det livslånga lärandet. Ett av våra mål är ”språk och kommunikation” och för att främja den tidiga språkinlärningen använder vi oss av tecken som stöd. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) finns som stöd på förskolan.

För att alla ska bli sedda delar vi in oss i tre mindre grupper med två ansvariga pedagoger i varje grupp. Vi arbetar med fokus på att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö.

Våra barn är det viktigaste vi har och för oss på Uttern innebär det förstås ett stort ansvar, men framför allt mycket glädje.

Alla avdelningar på förskolan arbetar mycket med värdegrund och barns inflytande, bland annat genom barnråd.

Daglig kontakt

Föräldrarna är de viktigaste personerna för barnen. Därför är dialogen och det dagliga mötet mellan föräldrar och personal en förutsättning för att vi ska kunna ge barnen det de behöver här på förskolan.

​Utvecklingssamtal

För att vårdnadshavaren ska få en helhetsbild av barnets utveckling och lärande så hålls ett utvecklingssamtal per år.

Föräldramöten

Två gånger per år bjuder förskolepersonalen in till ett föräldramöte. Till föräldramötet är alla föräldrar inbjudna för att kunna ge synpunkter och påverka verksamheten. På föräldramötet får vårdnadshavare och förskolans personal möjlighet att samverka för att tillsammans utveckla förskolans verksamhet.

Föräldraråd

På förskolan har vi ett föräldraråd som träffas två gånger per år. Det består av 1-2 föräldrarepresentanter från Utterns förskola och rektor för förskolan. Vårdnadshavare som har tankar och idéer får gärna vända sig till våra representanter. På föräldrarådets möten ges möjlighet att påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller trivsel, barnens lärande, planering och genomförande.

Barnråd

En gång i månaden har vår rektor barnråd tillsammans med barnen. Här får barnen får uttrycka sina önskemål och åsikter. Barnrådet är en träning i demokrati och inflytandefrågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 september 2021
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Utterns förskola

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs till respektive avdelning via telefon eller sms.

Förskola
Avdelning Uttern: 070-228 11 95 eller 070-213 90 02
Avdelning Sälen: 070-247 40 23

Ledning
Rektor Anneli Dahlberg: 070-200 60 59, anneli.dahlberg@soderhamn.se
Verksamhetschef förskola: 0270-758 84

Adress
Utterns förskola
826 80 Söderhamn

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn