Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk skolform sedan höstterminen 2018. Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Förskoleklassen finns på kommunens skolor och har nära samarbete med klasserna i de lägre årskurserna. Förskoleklassen följer skolans läsårs- och lovtider. Alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola.

Närhetsprincipen

Det är de barn som bor närmast skolan som får plats i första hand, rektor beslutar hur många elever som kan tas emot i förskoleklassen. Till exempel om det finns plats för 30 elever i förskoleklassen så är det de 30 elever som bor närmast skolan som erbjuds plats i första hand.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts enligt regler för skolskjutsar.

Val av förskoleklass

Val till förskoleklass görs på kommunens webbplats genom att vårdnadshavare loggar in med bank-ID eller mobilt bank-ID och väljer skola.

Vårdnadshavare som saknar mobilt bank-ID och inte har möjlighet att göra valet på kommunens webbplats kan göra valet på blankett som finns att skriva ut på kommunens hemsida www.soderhamn.se Länk till annan webbplats. (E-tjänster och blanketter).

Blanketten kan även hämtas på Kundtjänst, Faxholmsgatan 3 826 50 Söderhamn, alternativt närmaste skola.

Blanketten skickas/lämnas till Söderhamns kommun, Norrtullskolan, 826 80 Söderhamn (Besöksadress Norrtullsgatan 13), för vidarebefordran till respektive skola efter att den har registrerats.

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Utbildning och barnomsorg

Kontakt Sektor barn och lärande

Besöksadress: V Storg 16-18
E-post: Barn och utbildningsnämnden
Fax: 0270 - 411 60

Sektorchef
Åsa Unger
Telefon 0270-754 08

Eva-Britt Hartikainen – verksamhetschef (grundskola)

Agneta Olofsson – verksamhetschef (förskola)

Vakant - verksamhetschef (förebyggande och främjande)

Pernilla Lund – enhetschef (administration)

Helena Palm Höijer - enhetschef (utveckling)

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn